Behandling af personoplysninger i Lyngerup Bylaug

Lyngerup Bylaug
CVR 40543090

1) Ansvarlig for Databeskyttelsen i Lyngerup Bylaug

Formand:
Kasserer:
Kristian Wichmann, kristian2wichmann@gmail.com
Bente Naver, bente@naver.nu

2) Formål med databehandlingen

Varetagelse af medlemsforhold, herunder kommunikation, generalforsamlinger og kontingentopkrævning.
I forbindelse med overdragelse af bestyrelsesposter kan der anvendes CPR numre på bestyrelsesmedlemmer.

3) Hvilke personoplysninger behandles

Almindelige personoplysninger der indhentes på alle medlemmer:

 • Navn
 • Postadresse
 • Telefonnummer
 • e-mailadresse

Følsomme oplysninger med højere beskyttelse der kan indhentes I forbindelse med indtrædelse i bestyrelsen:

 • CPR-nummer

4) Hvem behandles der personoplysninger om

Der indhentes almindelige personoplysninger om alle medlemmer. Derudover kan der indhentes CPR-numre på medlemmer i bestyrelsen.

5) Videregivelse af personoplysninger

Almindelige personoplysninger oplyses til NETS i det omfang det er nødvendigt for at opkræve kontingent.
Dette vil i praksis være fuldt navn, adresse og eventuelt telefonnummer.
CPR-nummer på bestyrelsesmedlemmer kan oplyses til bank og NETS i forbindelse med overdragelse af administrationsrettigheder.

6) Sletning af personoplysninger

Både almindelige og følsomme oplysninger slettes umiddelbart efter ophør af den funktion eller det forhold der har nødvendiggjort indsamlingen af data herunder ophør af medlemskab.

7) Opbevaring af personoplysninger

De almindelige personoplysninger opbevares elektronisk hos formand og kasserer. Elektronisk opbevarede almindelige personoplysninger opbevares på server hvor dele af bestyrelsen har adgang. Desuden kan der, i forbindelse med regnskabsrevision, gives adgang til en eller to revisorer.
Følsomme personoplysninger opbevares elektronisk hos formand og kasserer i fil med password.

8) Brud på datasikkerhed

Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret, kontakter vi bestyrelsen og drøfter eventuel anmeldelse til politiet og til Datatilsynet.

9) Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når Lyngerup Bylaug behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod behandlingen, ved at henvende dig til de ansvarlige for databeskyttelsen i Lyngerup Bylaug. Kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

10) Revidering af privatlivspolitikken

Bestyrelsen i Lyngerup Bylaug forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig ved henvendelse til formanden eller kassereren. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Denne hjemmeside bruger cookies. Hvis du fortætter med at bruge siden accepterer du samtidig brugen af cookies.